Partner: Stut Theater, Utrecht Overvecht

Presentatievorm: open, community-art

 

Algemene informatie over de organisatie

Stut Theater is hét community theatergezelschap in Utrecht dat kunst en welzijn combineert tot haar eigen artistieke signatuur. Stut maakt spraakmakende en taboedoorbrekende theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de persoonlijke verhalen en ervaringen van onze spelers. Stut werkt met en voor mensen. De doelgroep van Stut wordt gevormd door een groep mensen met een diverse achtergrond. Allen zijn mensen die om uiteenlopende redenen niet of nauwelijks deelnemen aan het culturele aanbod. Op hoofdlijnen wordt deze groep gekenmerkt als een groep die sociaal, maatschappelijk en/of economisch onder druk staat. Stut geeft een podium aan mensen die vaak niet gehoord of gezien worden. De spelers zijn bijzonder omdat ze overal vandaan komen, een indrukwekkend verhaal hebben en omdat ze uiteindelijk de moed hebben dit te vertolken op het podium. Stut spelers zijn meestal geen professionele acteurs, maar ervaringsdeskundigen wat betreft de thematiek van de voorstelling. Stut motiveert mensen om hun grootste talent in te zetten op het podium: hun authenticiteit. Stut werkt met professionele makers die ruime ervaring hebben met community art. Daarmee worden de ideale omstandigheden gecreëerd om de verhalen van de spelers op een manier te verbeelden die recht doet aan wat ze te vertellen hebben én aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. Naast presentaties in het mooie ZIMIHC Theater Stefanus zijn voorstellingen van Stut te zien in buurthuizen, wijkcentra, scholen en op allerlei andere plaatsen waar Stut theater naar de mensen brengt.

Al een aantal jaar is STUT een prettige opdrachtgever voor derdejaars studenten vanuit allerlei disciplines.

 

Eerdere projecten

De projecten die we de afgelopen jaren hebben gedaan zijn verschillend in uitwerkings-vorm geweest, van theatrale route door de wijk (Buitengewone Portretten), een festival waarbij studenten werden gekoppeld aan koks uit alle windstreken (Cultuurproeverij), een kunst-kado ontwikkelen voor mensen met een bijzondere achtergrond uit Overvecht (StutPlus) tot een wervelende montage-voorstelling met presentaties van theater, muziek en kunst van studenten en deelnemers met cultureel diverse achtergronden (Buurten over Grenzen vorig jaar). In Buitengewone Portretten, het project van twee jaar geleden, werd een theatrale buitenroute door de wijk Overvecht georganiseerd, waarbij het publiek een aantal bewoners van de wijk leerde kennen, doordat zij op hun route een aantal ‘portretten’ konden ervaren. Iedere student werd gekoppeld aan een bewoner uit de wijk. De student maakte samen met / geïnspireerd op het leven van deze bewoner een ‘portret’ in de artistieke vorm die zij zelf kozen. Dat resulteerde in audio-verhalen en muzikale, theatrale en beeldende performances vanuit de watertoren, vanuit een woonhuis, een moestuin, een speeltuin etc. Al deze portretten samen vormden deze inspirerende route waarbij alle zintuigen van de bezoekers werden geprikkeld. 

In Cultuurproeverij, drie en vier jaar geleden, werd samengewerkt met koks en cateraars uit Overvecht. De eindpresentatie was een foodfestival met verhalen, kunst, muziek en eten uit alle windstreken.

 

Specifieke informatie over de vraag of het soort project

Wat al deze projecten gemeen hadden was dat iedere student gekoppeld werd aan een inwoner(s) uit Utrecht met een bijzonder levensverhaal. Deze koppeling en de verhalen -die het waard zijn verteld te worden- waren de inspiratie voor de student tot het ontwikkelen van een artistiek product (een voorstelling, muziekstuk, beeldend werk, audio-verhaal, poëziebundel etc.), dat gezamenlijk gepresenteerd werd aan het publiek (tijdens een festival of in een theatrale route bijvoorbeeld). Studenten werken in dit project natuurlijk niet alleen samen met de bewoners en met medewerkers van STUT, maar ook als groep met elkaar om alle losse onderdelen tot een geheel te maken en tot een gezamenlijke eindpresentatie te komen.

 

- Mogelijk zou dit jaar het project ook dit jaar gekoppeld kunnen worden aan Buurten over Grenzen, een programma van verschillende groepen i.s.m. ZIMIHC, dat gaat over muziek- kunst en (eet)cultuur uit verschillende landen. Ook de overdracht van de verschillende culturen naar een nieuwe generatie en buren is hierbij belangrijk. Een eindpresentatie is mogelijk in Theater Stefanus.

- Ook is een samenwerking met bewoners van het AZC een mogelijkheid. Of misschien een combinatie van deze plannen.
STUT wil graag de invulling van het project verder vormgeven met de studenten.
In ieder geval zal in dit project de ontmoeting met mensen in de wijk en de verhalen van wijkbewoners die met elkaar gedeeld worden centraal.

 

Doelgroep voor dit project

Deelnemers van het project en hun achterban, buurtbewoners, geïnteresseerden in de Wijk Overvecht en haar bewoners, liefhebbers van (community-)theater. En daarnaast de doelgroepen van Stut: wijkbewoners uit Utrecht die een afstand hebben tot het reguliere kunst en cultuur aanbod doordat ze sociaal, economisch of maatschappelijk onder druk staan.

 

Naam contactpersoon

Lilian Vis Dieperink, artistiek leider

 

Meer informatie

www.stut.nl