Werk samen in een artistiek project met jonge mensen uit een asielzoekerscentrum

Stichting de Vrolijkheid organiseert workshops en kunstprojecten voor kinderen en jongeren op asielzoekerscentra in Nederland. Het is een doelgroep die veel verhalen heeft te vertellen en met (verborgen) talenten. Kunst is het instrument dat de Vrolijkheid hen geeft om talenten en zelfvertrouwen te ontwikkelen, want het bestaan in Nederland is voor hen nog altijd onzeker.

In dit project ga je in een AZC (regio Utrecht) met een klein team van HKU-studenten, door middel van co-creatie en het geven van workshops aan jongeren tussen de 17 en 21 jaar toewerken naar een feestelijke eindpresentatie van een artistiek eindproduct dat jullie samen hebben bedacht en gemaakt. Dat kan van alles zijn, als het maar aansluit bij de interesses van de jongeren; bijvoorbeeld een film, theaterstuk, podcast-reeks, theatraal concert of tentoonstelling.

 

Over De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van: professionele kunstenaars vanuit de meest uiteenlopende disciplines, creatieve regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders. Samen realiseren zij wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten op 27 asielzoekerscentra door heel Nederland. De Vrolijkheid richt zich met hun workshops op kinderen, tieners, jongeren tot 23 jaar en hun ouders, want een groot deel van de kinderen en jongeren die in AZC’s wonen, zijn jonger dan 23 jaar.
Deze jonge mensen hebben indringende ervaringen achter de rug en hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Het bestaan in Nederland blijft nog lang onzeker. Kunst is het instrument dat de Vrolijkheid geeft om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en empowerment van jonge AZC-bewoners. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Wil je meer weten over de projecten van De Vrolijkheid?
Kijk op
vrolijkheid.nl/projecten

 

Over het project

In dit project voor de Vrolijkheid wordt een groep studenten gekoppeld aan jongeren (tussen de 17 en 21 jaar) uit een asielzoekerscentrum in de regio Utrecht (waarschijnlijk Leersum). Het is een doelgroep die veel verhalen heeft te vertellen en met (verborgen) talenten. Na een onderzoek door HKU-studenten naar behoeften en mogelijkheden van jongeren en de locatie, wordt er middels wekelijkse workshops en in samenwerking met elkaar, toegewerkt naar een eindresultaat en eindpresentatie.

Gedurende twee maanden leren de studenten de jongeren beter kennen door o.a. het organiseren van wekelijkse artistieke workshops. Workshops die aansluiten bij de interesses van de jongeren en vanuit een kunstvorm die mensen verbindt. Deze workshops kunnen de rode draad zijn voor het ontwikkelen van een quest of een verhaal. In twee maanden werken de studenten en de jongeren d.m.v. co-creatie, interventie en experiment toe naar een hoogwaardig resultaat dat feestelijke gepresenteerd wordt op het AZC (of daar in de buurt). De vorm van het eindresultaat past bij het proces dat zij hebben gehad en sluit aan bij de interesses van de jongeren, bijvoorbeeld een film, theaterstuk, podcast-reeks, theatraal concert of tentoonstelling.

 

In het verleden heeft HKU Theater vaker samengewerkt met de Vrolijkheid. Vorig jaar is deze samenwerking weer opnieuw opgepakt. Er werd een klein project opgezet met studenten Muziek & Technologie. MT-studenten gaven een workshop hiphop en er werden opnames gemaakt. De afronding was een luistersessie waarin de tracks met een enthousiaste groep mensen werden gedeeld. Dit jaar zou de Vrolijkheid graag opnieuw willen samenwerken met HKU-studenten en worden ook theater studenten uit alle disciplines van harte uitgenodigd.

 

Contactpersoon

Danny de Vlugt, Coördinator Jongeren danny@vrolijkheid.nl

 

 

Dit project vindt doorgang met minimaal 3 deelnemende studenten.