Rivier jaar 3 projecten 2022/2023

AANBOD PROJECTEN

Op deze website kunnen jullie meer informatie lezen over de interdisciplinaire projecten die i.h.k.v Rivier 3 aangeboden worden in blok  4 - 2023. Hier vind je alle projecten die via HKU Theater worden aangeboden en later ook de goedgekeurde projecten die door studenten zijn geïnitieerd. Voor alle projecten geldt dat ze plaatsvinden in samenwerking met diverse externe partners. Ieder project heeft een eigen opzet met eigen kaders, thema’s en specifieke doelgroepen. Met de betreffende externe partner van het project ga je vervolgens het gesprek aan om de kaders en de ruimte die het project biedt voor eigen inbreng te verkennen om zodoende het project naar je toe te trekken. Je werkt gedurende 8 weken aan het project. Aan het einde van de 8e week of halverwege de 9e week is bij voorkeur de eindpresentatie, zodat daarna nog beoordelingen en evaluaties gepland kunnen worden.

Blok 4 – start 18 april en eindpresentatie is bij voorkeur tussen 14 en 25 juni.

Inschrijven voor Rivier 3-projecten, blok 4

Via het Google Formulier dat je wordt toegestuurd door Laura de Groot, schrijf je je in voor de Rivier 3-projecten. Dit kan tot 7 februari 18.00 uur. Je dient bij minimaal 2 projecten je (gemotiveerde) voorkeur aan te geven (ook als je bezig bent met een project-aanvraag voor een door studenten geinitieerd Rivier 3-project). Daarna gaan studieleiders, tutoren en projectcoördinatoren met elkaar in overleg over de definitieve indeling. Zodra deze bekend is, rond 10 maart, wordt deze openbaar gemaakt.

NB Een project heeft een minimaal aantal studenten nodig om door te kunnen gaan en er is soms ook een maximaal aantal studenten.


PROJECTEN BLOK 4:

4: TWEETAKT FESTIVAL

Festival Tweetakt in Utrecht is een kunstenfestival voor iedereen. Met theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens, beeldende kunst, interactieve installaties en meer. En geschikt voor alle leeftijden, van kleuters tot jongeren tot opa en oma.

Vaste prik in het theaterprogramma is een voorstelling van studenten van HKU Theater. De HKU voorstelling wordt dit jaar geregisseerd door Ferre Marnef.

 

Dit project staat open voor studenten van de opleidingen: Acting, Theatre Design en Muziek en Technologie

 

4: Festival Tweetakt

4: DE VROLIJKHEID - KUNST IN AZC

Stichting de Vrolijkheid organiseert workshops en kunstprojecten voor kinderen en jongeren op asielzoekerscentra in Nederland. Het is een doelgroep met veel verhalen en (verborgen) talenten. In dit project ga je in een AZC door middel van co-creatie en het geven van workshops aan jongeren tussen de 17 en 21 jaar toewerken naar een feestelijke eindpresentatie van een artistiek eindproduct dat jullie samen hebben bedacht en gemaakt. In het proces kunnen dans, theater, muziek en nieuwe media worden aangereikt. Het eindproduct sluit aan bij de interesses van de jongeren; bijvoorbeeld een film, theaterstuk, stop-motion film, podcast-reeks, theatraal hiphop concert of tentoonstelling.

 

 

4: Vrolijkheid AZC

 


4: GEZAMENLIJK GEÏNITIEERDE PROJECTEN

Naast de door HKU Theater aangeboden projecten, zijn er projectinitiatieven binnengekomen van studenten. Er zijn momenteel 2 aanvragen in behandeling, te weten (werktitels:) 'Hennie'  (nog op zoek naar spelers en assistent regie (student EDU) en 'Hal25 Alkmaar' (dit project staat nog open voor studenten van alle opleidingen). De aanvraagprocedure van deze 2 projecten loopt nog. 6 maart horen de teams of de aanvraag wel of niet akkoord is.

Voor meer informatie over het project 'Hal25 Alkmaar' zie: 4: Gezamenlijk Geïniteerde Projecten